Podujatia Breaking Slovakia Tour 2022

Breaking Slovakia Tour 2022 VOL. 3

Breaking Slovakia vol.3 v Banskej Bystrici, je treťou zastávkou historicky prvej Breaking Slovakia Tour, ktorá pozostáva z piatich podujatí v základnej časti a vyvrcholí Majstrovstvami Slovenska kam sa prebojuje najlepšia 16-ka v každej zo štyroch kategórií v základnej časti.

Pozor, zmena dátumu konania. Nový termín: Sobota, 7.8.

Súťažné kategórie sú otvorené aj pre utečencov z Ukrajiny, ale ich výsledky sa nebudú počítať do poradia BS Tour 2022.

ENGLISH: The Jam is open to Ukrainian Refugees in Slovakia. Ukrainian competitors will not recieve any points towards the Breaking Slovakia Tour and the final ranking will exclude Ukrainian dancers.

Registrácia

Viac info čoskoro.

Viac info čoskoro.

Breaking Slovakia Tour 2022 VOL. 1

Breaking Slovakia vol. 1 v Košiciach, je prvou zastávkou historicky prvej Breaking Slovakia tour, ktorá pozostáva z piatich podujatí v základnej časti a vyvrcholí Majstrovstvami Slovenska kam sa prebojuje najlepšia 16-ka v každej zo štyroch kategórií v základnej časti.

Výsledky

Súťažné kategórie sú otvorené aj pre utečencov z Ukrajiny, ale ich výsledky sa nebudú počítať do poradia BS Tour 2022.

ENGLISH: The Jam is open to Ukrainian Refugees in Slovakia. Ukrainian competitors will not recieve any points towards the Breaking Slovakia Tour and the final ranking will exclude Ukrainian dancers.

Breaking Slovakia Tour 2022 VOL. 2

Breaking Slovakia vol. 2 v Bratislave, je druhou zastávkou historicky prvej Breaking Slovakia Tour, ktorá pozostáva z piatich podujatí v základnej časti a vyvrcholí Majstrovstvami Slovenska kam sa prebojuje najlepšia 16-ka v každej zo štyroch kategórií v základnej časti.

Výsledky

Súťažné kategórie sú otvorené aj pre utečencov z Ukrajiny, ale ich výsledky sa nebudú počítať do poradia BS Tour 2022.

ENGLISH: The Jam is open to Ukrainian Refugees in Slovakia. Ukrainian competitors will not recieve any points towards the Breaking Slovakia Tour and the final ranking will exclude Ukrainian dancers.

Breaking Slovakia Tour 2022

Základná časť

* VŠETCI SÚŤAŽIACI MUSIA BYŤ ČLENMI SZTŠ REGISTROVANÝMI PRIAMO CEZ ICH TANEČNÉ KLUBY ALEBO CEZ BREAKING SLOVAKIA (viac info tu)

* na každom podujatí sa bude súťažIť v 4 kategóriách:

1vs1 B-BOYS (dospelí muži od 16 rokov a viac)
narodení pred rokom 2007

1vs1 B-GIRLS (dospelé ženy od 16 rokov a viac)
narodené pred rokom 2007

1vs1 JUNIORS (zmiešaná kategória od 12 do 15 rokov)
narodení medzi 2007 – 2010

1vs1 DETI (zmiešaná kategória do 11 rokov)
narodení/é v roku 2011 a neskôr

* najlepšia 16ka tanečníkov v každej kategórii po základnej časti postúpi do finálovej časti

Finálová časť

* umiestnenie na majstrovstvách slovenska určí finálne umiestnenie v rebríčku pre rok 2022

* Crew battle tanečných klubov

Kvalifikácia

* každý sutažiaci ma 1 tanečný vstup
* tanečný vstup by mal byť v rozmedzí 30-60 sekúnd
* porota bodovo ohodnotí každého súťažiaceho na základe jedného tanečného vstupu
* každý porotca udeluje od 0 do 100 bodov, takže tanečník môže získať maximálne 300 bodov za kvalifikačný tanečný vstup.

Hodnotenie

* porota hodnotí výkon tanečníka na základe komplexných kritérií vo forme muzikality, fundamentalných prvkov toprocku, go downs, footworku, freezov a power moves, náročnosti tanečných prvkov, osobnosti tanečníka, originalite a kreativite, dynamike, kompletnému predvedeniu, a prepojeniu jednotlivých prvkov,
* na základe bodov sa určí poradie kvalifikácie a vytvorí sa pavúk- top 16, top 8, alebo top 4 podľa rozsahu tanečnej súťaže

* podujatia sa budú riadiť aktuálnou vyhláškou ÚVZ

Národný rebríček

* rebríček je platný pre kategórie: 1vs1 B-BOYS (dospelí muži od 16 rokov a viac), 1vs1 B-GIRLS (dospelé ženy od 16 rokov a viac), 1vs1 JUNIORI (zmiešaná kategória od 12 do 15 rokov), 1vs1 DETI (zmiešaná kategória do 11 rokov)

* presné umiestnenie závisí od konečného umiestnenia protivníka s ktorým tanečník prehrá (napr. v semifinále – porazený s celkovým víťazom skončí tretí, v štvrťfinále – porazený s druhým najlepším
skončí šiesty, atď…)

* najlepšia 16tka po základnej časti (po 5 podujatiach) postúpi na oficiálne Majstrovstvá slovenska (finálový event celej sezóny)

* umiestnenie na Majstrovstvách slovenska určí finálne umiestnenie v rebríčku pre daný rok

* všetci súťažiaci musia byť členmi SZTŠ registrovanými priamo cez ich tanečné kluby alebo cez klub Breaking Slovakia

* na Majstrovstvá európy postúpia 2 najlepšie B-GIRLS a 2 najlepší B-BOYS v kategórii dospelí podľa aktuálneho poradia v rebríčku po poslednom podujatí pred ME

* na Majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať 3. 12. 2022 v Pekingu postúpia 2 najlepšie B-GIRLS a 2 najlepší B-BOYS v kategórií dospelí podľa finálneho rebríčku Breaking Slovakia

Národné rebríčky 2022

*po 2/5 kole

Partneri