Členstvo v športovom klube a SZTŠ

Pomôž sebe a slovenskej breakingovej tanečnej scéne na ceste za účasťou na Olympijských hrách v Paríži 2024.

Na dosiahnutie cieľov Breaking Slovakia a podporu Breakingu na Slovensku je nutné, aby sa každý tanečník a tanečný klub registroval pod SZTŠ a zaplatil členský príspevok a licenciu. 

 

Žiadosť o členstvo

V prípade tanečníkov jednotlivcov, ktorí nie sú registrovaní pod žiadnym klubom, alebo sa ich klub nechce/nemôže registrovať pod SZTŠ, sa môžu členovia prihlasovať priamo pod klubom Breaking Slovakia. V prihláške člena treba v názve klubu uviesť Breaking Slovakia (v prihláške už predvyplnené).

1. Prihláška
Vyplnenú a podpísanú prihlášku zoskenujte a pošlite emailom na info@breaking.sk

PDF icon
Prihláška – jednotlivec cez Breaking Slovakia

2. Registračný poplatok: 18 €

Úhrada registračného poplatku 18 € na účet:
IBAN: SK39 1100 0000 0029 4011 6168
VS: 2022000

Platbu môžete vykonať jednoducho naskenovaním QR kódu. Skontrolujte a v prípade potreby upravte prosím sumu poplatkov a nezabudnite dopisat meno/mená žiadateľov o členstvo do správy pre prijímateľa.