Členstvo v športovom klube a SZTŠ

Pomôž sebe a slovenskej breakingovej tanečnej scéne na ceste za účasťou na Olympijských hrách v Paríži 2024.

Na dosiahnutie cieľov Breaking Slovakia a podporu breakingu na Slovensku je nutné, aby sa každý tanečník a tanečný klub registroval pod SZTŠ a zaplatil členský príspevok a licenciu. 

 

Žiadosť o členstvo

V prípade tanečníkov jednotlivcov, ktorí nie sú registrovaní pod žiadnym klubom, alebo sa ich klub nechce/nemôže registrovať pod SZTŠ, sa môžu členovia prihlasovať priamo pod klubom Breaking Slovakia. V prihláške člena treba v názve klubu uviesť Breaking Slovakia (v prihláške už predvyplnené).

A) Pre aktuálnych členov:

1. je potrebné zaplatiť registračný poplatok vo výške: 20 €

2. NIE JE potrebné opätovne vyplniť prihlášku

B) Pre nových členov :
1. je potrebné zaplatiť registračný poplatok vo výške 20€ 

2. je potrebné vyplniť prihlášku na rok 2023

Prihláška pre rok 2023

Vyplnenú a podpísanú prihlášku zoskenujte a pošlite emailom na info@breaking.sk


Prihláška 2023 – jednotlivec cez Breaking Slovakia

Úhrada registračného poplatku na účet:
IBAN: SK39 1100 0000 0029 4011 6168
VS: 2023000

Nezabudnite dopísať meno/mená žiadateľov o členstvo do správy pre prijímateľa.