Žiadosť o členstvo

V roku 2024 prebieha migrácia členskej databázy do nového evidenčného sysému. Z tohto dôvodu platia nasledujúce pravidlá:

A) Ak ste boli členom SZTŠ už aj v roku 2023:

1. Platnosť Vášho členstva sa predlžuje až do konca apríla 2024.

2. Tanečníci, ktorí v roku 2023 boli členmi SZTŠ sa môžu aprílových súťaží zúčastniť bez potreby členstvo obnoviť. Členstvo na rok 2024 bude potrebné obnoviť a uhradiť až následne po spustení nového evidenčného systému. 

3. O spustení evidenčného systému vás budeme informovať.

B) Ak ste v roku 2023 členom SZTŠ neboli:

1. Ak máte záujem čerpať benefity členstva SZTŠ v priebehu roka 2024 (vrátane mesiacov február-apríl), môžete svoje členstvo zaregistrovať vyplnením formuláru nižšie a uhrádou členského poplatku bankovým prevodom.

2. Tanečníci, ktorí v roku 2023 neboli ešte členmi SZTŠ ale chcú sa zúčastniť aprílových súťaží v roku 2024, si musia svoje členstvo zaregistrovať vyplnením formuláru nižšie a uhrádou členského poplatku bankovým prevodom.

3. Vyplnením formuláru a úhradou členského poplatku nadobúdate platnosť členstva pre celý rok 2024.

Prihláška pre rok 2024 (pre tých, ktorí neboli členmi SZTŠ v roku 2023)

Vyplnenú a podpísanú prihlášku zoskenujte a pošlite emailom na info@breaking.sk


Prihláška 2024 – jednotlivec cez Breaking Slovakia

Úhrada registračného poplatku na účet:

IBAN: SK39 1100 0000 0029 4011 6168
VS: 2023000

Suma: 20€

Nezabudnite dopísať meno/mená žiadateľov o členstvo do správy pre prijímateľa.

Z dôvodu zmeny evidenčného systému SZTŠ sa platnosť členstva, ktoré bolo uhradené na rok 2023 predlžuje do 31.3. 2024.