Venujte nám 2%

Budeme Vám veľmi vďační, ak sa rozhodnete svoje 2% venovať práve na podporu breakingu na Slovensku a rozvoja nádejných talentov, pre ktorých naše aktivity tvoríme.

 

Potrebné informácie

Potrebné údaje na vyplnenie:

  • Názov: Breaking Slovakia
  • Sídlo: Astrová 6493/17 97401 Banská Bystrica
  • Právna forma: Združenie (zväz, spolok)
  • IČO: 53623517

Ak si daňové priznanie podávate sami:

  1. Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplňte priamo vo Vašom daňovom priznaní k dani z príjmov.
  2. Vyplnené údaje podáte na príslušný daňový úrad podľa vášho trvalého pobytu do 31. marca daného roka, buď osobne alebo poštou.

Ak za Vás daňové priznanie podáva zamestnávateľ:

  1. Vyplňte osobitné tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
  2. K vyplnenému tlačivu doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla daného roka na príslušný daňový úrad podľa vášho trvalého pobytu.

Bližšie informácie o tom, ako správne darovať 2% nájdete na tejto stránke.