Podujatia Breaking Slovakia Tour 2023

Breaking Slovakia Tour 2023 VOL. 3


Breaking Slovakia Tour 2023 VOL. 2

Výsledky

Súťažné kategórie sú otvorené aj pre utečencov z Ukrajiny, ale ich výsledky sa nebudú počítať do poradia BS Tour 2023.

ENGLISH: The Jam is open to Ukrainian Refugees in Slovakia. Ukrainian competitors will not recieve any points towards the Breaking Slovakia Tour and the final ranking will exclude Ukrainian dancers.

Breaking Slovakia Tour 2023 VOL. 1

Breaking Slovakia vol.1 v Bratislave je prvou zastávkou druhej Breaking Slovakia Tour, ktorá pozostáva z troch podujatí v základnej časti a vyvrcholí Majstrovstvami Slovenska.

Výsledky

 

Súťažné kategórie sú otvorené aj pre utečencov z Ukrajiny, ale ich výsledky sa nebudú počítať do poradia BS Tour 2023.

ENGLISH: The Jam is open to Ukrainian Refugees in Slovakia. Ukrainian competitors will not recieve any points towards the Breaking Slovakia Tour and the final ranking will exclude Ukrainian dancers.

Breaking Slovakia Tour 2023

Základná časť

* VŠETCI SÚŤAŽIACI MUSIA BYŤ ČLENMI SZTŠ REGISTROVANÝMI PRIAMO CEZ ICH TANEČNÉ KLUBY ALEBO CEZ BREAKING SLOVAKIA (viac info tu)

* na každom podujatí sa bude súťažIť v 4 kategóriách:

1vs1 B-BOYS (dospelí muži od 16 rokov a viac)
narodení pred rokom 2008

1vs1 B-GIRLS (dospelé ženy od 16 rokov a viac)
narodené pred rokom 2008

1vs1 JUNIORS (zmiešaná kategória od 12 do 15 rokov)
narodení medzi 2008 – 2011

1vs1 DETI (zmiešaná kategória do 11 rokov)
narodení/é v roku 2012 a neskôr

* najlepšia 16ka tanečníkov v každej kategórii po základnej časti postúpi do finálovej časti

Finálová časť

* umiestnenie na majstrovstvách Slovenska určí finálne umiestnenie v rebríčku pre rok 2023

* Crew battle tanečných klubov

Kvalifikácia

* každý sutažiaci má 1 tanečný vstup
* tanečný vstup by mal byť v rozmedzí 30-60 sekúnd
* porota bodovo ohodnotí každého súťažiaceho na základe jedného tanečného vstupu
* každý porotca udeľuje od 0 do 100 bodov, takže tanečník môže získať maximálne 300 bodov za kvalifikačný tanečný vstup.

Hodnotenie

* porota hodnotí výkon tanečníka na základe komplexných kritérií vo forme muzikality, fundamentalných prvkov toprocku, go downs, footworku, freezov a power moves, náročnosti tanečných prvkov, osobnosti tanečníka, originalite a kreativite, dynamike, kompletnému predvedeniu, a prepojeniu jednotlivých prvkov,
* na základe bodov sa určí poradie kvalifikácie a vytvorí sa pavúk- top 16, top 8, alebo top 4 podľa rozsahu tanečnej súťaže

* podujatia sa budú riadiť aktuálnou vyhláškou ÚVZ

Národný rebríček

* rebríček je platný pre kategórie: 1vs1 B-BOYS (dospelí muži od 16 rokov a viac), 1vs1 B-GIRLS (dospelé ženy od 16 rokov a viac), 1vs1 JUNIORI (zmiešaná kategória od 12 do 15 rokov), 1vs1 DETI (zmiešaná kategória do 11 rokov)

* presné umiestnenie závisí od konečného umiestnenia protivníka s ktorým tanečník prehrá (napr. v semifinále – porazený s celkovým víťazom skončí tretí, v štvrťfinále – porazený s druhým najlepším
skončí šiesty, atď…)

* najlepšia 16ka po základnej časti (po 3 podujatiach) postúpi na oficiálne majstrovstvá Slovenska. Podmienkou na postup je účasť minimálne na 2 podujatiach základnej časti

* umiestnenie na majstrovstvách Slovenska určí finálne umiestnenie v rebríčku pre daný rok

* všetci súťažiaci musia byť členmi SZTŠ registrovanými priamo cez ich tanečné kluby alebo cez klub Breaking Slovakia

Národné rebríčky 2023

*aktualizované po druhom kole základnej časti

Partneri