Otázky a odpovede

Často kladené otázky

V čom spočíva koncept a cieľ Breaking Slovakia?

Breaking Slovakia predstavuje športový tanečný klub, ktorý vznikol za cieľom rozvíjať breaking na Slovensku, zväčšovať popularitu tohto tanca na Slovensku a vytvárať kvalitné podmienky pre lokálnych bboys/bgirls. K vzniku prispelo predovšetkým zaradenie breakingu ako novej olympijskej disciplíny na Olympijských hrách v Paríži 2024. Prirodzeným spôsobom začal na medzinárodnej úrovni vznikať systém, ktorým sa bude breaking na ceste k olympijským hrám riadiť. Tento fakt vytvoril nutnosť oficiálne zastrešiť breaking aj na lokálnych úrovniach, aby jeho podstata a zásady ostali zachované i v novom, športovom prostredí.

Aktuálne Breaking Slovakia pôsobí ako jedna zo štyroch sekcií Slovenského zväzu tanečných športov.

Koľko kôl Breaking Slovakia bude tento rok?

Celkovo budú v roku 2023 prebiehať 4 kolá Breaking Slovakia tour (3 kvalifikačné zastávky a finále). Všetky potrebné informácie ohľadom BS tour 2023 nájdete na našich sociálnych sieťach a na podstránke: https://breaking.sk/breaking-slovakia-tour-2023/

Aký je bodovací systém na rok 2023?

Všetky potrebné informácie ohľadom bodovania BS tour 2023 nájdete na našich sociálnych sieťach a na podstránke: https://breaking.sk/breaking-slovakia-tour-2023/

Čo môže b-girl/ b-boy robiť pre to, aby scéna napredovala, či lepšie fungovala?

Je množstvo spôsobov ako sa dá prispieť k rozvoju breakingu na Slovensku, avšak za najdôležitejšie považujeme podporovanie lokálnych podujatí svojou účasťou, organizovanie súťaží a tanečných workshopov, súťaženie a zbieranie skúseností na lokálnych a zahraničných podujatiach, vzdelávanie, podporovanie a motivovanie mladšej generácie tanečníkov na domácej pôde a množstvo ďalších aktivít.

Podľa čoho boli vybrané priestory na BS Tour v roku 2022?

Prvý rok fungovania bol pre Breaking Slovakia náročnejší vzhľadom na pomerne nižší rozpočet, ktorý sme mali k dispozícii. Pri rozdeľovaní financií sme sa museli rozhodnúť, ktoré položky (DJ, porota, MC, priestor a pod.) majú pre nás vyššiu prioritu a ktoré budú mať väčší vplyv na kvalitu jednotlivých eventov. V rámci toho by sme sa chceli poďakovať všetkým vedúcim tanečných škôl, ktorí nám poskytli svoje priestory za prijateľnú sumu čo nám umožnilo investovať vyšší rozpočet do vyššie uvedených položiek.

Prečo nebolo na podujatiach viac zahraničných porotcov?

Podobne ako v prípade priestorov, sme pri výbere porotcov boli limitovaní rozpočtom, ktorí sme mohli investovať do poroty. Uvedomujeme si, že prítomnosť zahraničných porotcov na podujatiach Breaking Slovakia zvyšuje ich kvalitu a taktiež si uvedomuje pozitívny prínos workshopov, ktoré nám poskytli. Zároveň nás však teší, že sa nám napriek náročnejšej situácii sa nám podarilo na naše podujatia dostať zahraničné mená ako Ratin, Day, Intact, Willa-Str8, Kuzya a Kleju. V aktuálnom roku 2023 sa budeme usilovať aby bol podiel zahraničnej poroty na podujatiach čo najvyšší.

Podľa čoho boli vybraní DJ-i pre tour 2022?

Postavenie Breaking Slovakia v SZTŠ počas prvého roka neposkytovalo nárok na pridelenie vyššieho počtu financií, nakoľko klub ešte neniesol status samostatnej sekcie. Vážime si, že na Slovensku disponujeme kvalitnými talentami, ktoré boli ochotné túto dôležitú zložku tanečných battlov zastrešiť a ochotne nám poskytnúť svoje zručnosti. Počas roka 2023 veríme, že sa nám podarí na Breaking Slovakia tour priniesť aj DJ-ov z okolitých krajín.

Budete organizovať tanečné sústredenie?

V roku 2023 nám bol ako už samostatnej sekcii schválený rozpočet, ktorého časť je venovaná výlučne rozvoju mladých talentov a reprezentácii. Veríme, že práve vďaka finančnej podpore vyčlenenej na reprezentáciu a rozvoj talentovanej mládeže sa nám podarí zorganizovať tanečné sústredenia v priebehu roka. V tomto roku taktiež plánujeme pokračovať v organizovaní workshopov so zahraničnými porotcami počas celej Breaking Slovakia tour. Zároveň sa usilujeme o nadviazanie spolupráce so zahraničnými tanečnými subjektmi aj vďaka čomu sa nám podarilo v februári 2023 poslať niekoľko slovenských bboys/bgirls na sústredenie do Poľska.

Akým spôsobom ste podporili komunikáciu ohľadom tour v roku 2022?

Medzi naše hlavné aktivity patrila komunikácia v online priestore, grafická tvorba, tvorba a udržiavanie webovej stránky so všetkými potrebnými informáciami ohľadom Breaking Slovakia tour. Počas roka sa nám podarilo získať aj priestor v športových novinách RTVS, v magazíne Sportnet či relácii Teleráno.

Získal už niekto z tanečníkov finančnú dotáciu od Breaking Slovakia?

Nie. Breaking Slovakia zatiaľ nemal možnosť priamo poskytnúť tanečníkom dotáciu zo svojich finančných prostriedkov.

V roku 2022 bola Oliverovi Pirhalovi udelená dotácia priamo z Ministerstva školstva na základe zaradenia športovca do Top tímu a na základe podnetu SZTŠ bolo Oliverovi Pirhalovi umožnené podať žiadosť o získanie dotácie Olympijskej solidarity. Čerpanie dotácií musí byť v súlade s komisiou schváleným harmonogramom športovej prípravy danej osoby a má slúžiť na jej osobnú športovú prípravu. V prípade záujmu môžete bližšie informácie ohľadom dotácie z top tímu a dotácie z olympijskej solidarity nájsť na linkoch nižšie:

Top tím:  tu

Olympijská solidarita: tu

Bude sa tento rok konať doplnková kategória nad 30 rokov?

V roku 2023 zvažujeme doplnenie programu o iné kategórie, avšak ich organizácia závisí od časovej náročnosti v rámci harmonogramu. To znamená, že ak sa v roku 2023 rozhodneme pre doplnenie ďalšej kategórie, nesmie to byť na úkor základnej časti. Ešte to však ostáva otázkou, pre akú kategóriu by sme sa rozhodli.

Nemohlo by na medzinárodné súťaže cestovať viac súťažiacich a menej funkcionárov?

Je našim cieľom aby sme umožnili slovenským reprezentantom účasť na medzinárodných podujatiach v čo najväčšom počte, aký nám umožní náš rozpočet. V roku 2022 bola z rozpočtu Slovenského zväzu tanečných športov pokrytá časť cestovných nákladov výhradne pre súťažiacich tanečníkov. Ktokoľvek iný, kto sa zúčastnil zahraničných podujatí a nebol súťažiaci si hradil všetky náklady z vlastných zdrojov, alebo sa priamo podieľal na organizácií podujatí v rámci svojej súkromnej práce alebo boli jeho náklady hradené z už spomenutých dotácii Olivera Pirhalu, kde konkrétni účastníci figurovali ako tréneri.

Ako boli vyberaní tanečníci do reprezentačného tímu?

Pri výbere slovenských reprezentantov, sme prihliadali na potenciál úspechu reprezentácie na majstrovstvách Európy a majstrovstvách sveta, v rámci čoho boli zohľadnené výsledky Breaking Slovakia tour 2022, história súťažných úspechov a najmä aktuálna športová kondícia.

Kto vyberal tanečníkov do reprezentačného tímu?

Výber členov reprezentačného tímu mali na starosti členovia prezídia Breaking Slovakia a to konkrétne Mgr. Daniel Bachleda (trénerská licencia 5. stupňa), vďaka vzdelaniu, súťažným a trénerským skúsenostiam, Roman Šamudovský (trénerská licencia 2. stupňa) predovšetkým vďaka trénerským skúsenostiam a Mgr. art. Marcel Vaľko predovšetkým vďaka súťažným skúsenostiam.