Breaking Slovakia Tour 2024
Breaking Slovakia Tour 2024

Podujatia Breaking Slovakia Tour 2024

Breaking Slovakia Tour 2024 VOL. 3

Breaking Slovakia vol.3 v Košiciach je treťou zastávkou tretej Breaking Slovakia Tour, ktorá pozostáva z troch podujatí v základnej časti a vyvrcholí majstrovstvami Slovenska.

Online Registrácia

Breaking Slovakia Tour 2024 VOL. 2

Breaking Slovakia vol.2 v Trnave je druhou zastávkou tretej Breaking Slovakia Tour, ktorá pozostáva z troch podujatí v základnej časti a vyvrcholí majstrovstvami Slovenska.

Online Registrácia

Breaking Slovakia Tour 2024 VOL. 1

BST_Bojnice_2024_lineup

Breaking Slovakia vol.1 v Bojniciach bolo prvou zastávkou tretej Breaking Slovakia Tour, ktorá pozostáva z troch podujatí v základnej časti a vyvrcholí majstrovstvami Slovenska.

 

Breaking Slovakia Tour 2024

Breaking Slovakia Tour 2024

Základná časť

* VŠETCI SÚŤAŽIACI MUSIA BYŤ ČLENMI SZTŠ REGISTROVANÝMI PRIAMO CEZ ICH TANEČNÉ KLUBY ALEBO CEZ BREAKING SLOVAKIA (viac info tu)

*PODMIENKY ÚČASTI ZAHRANIČNÝCH TANEČNÍKOV NÁJDETE TU 

* na každom podujatí sa bude súťažIť v 4 kategóriách:

1vs1 B-BOYS (dospelí muži od 16 rokov a viac)
narodení pred rokom 2009

1vs1 B-GIRLS (dospelé ženy od 16 rokov a viac)
narodené pred rokom 2009

1vs1 JUNIORS (zmiešaná kategória od 12 do 15 rokov)
narodení medzi 2009 – 2012

1vs1 DETI (zmiešaná kategória do 11 rokov)
narodení/é v roku 2013 a neskôr

* najlepšia 16ka tanečníkov v každej kategórii po základnej časti postúpi do finálovej časti

Finálová časť

* umiestnenie na majstrovstvách Slovenska určí finálne umiestnenie v rebríčku pre rok 2024

* Crew battle tanečných klubov

Breaking Slovakia Tour pavúk

Kvalifikácia

* každý sutažiaci má 1 tanečný vstup
* tanečný vstup by mal byť v rozmedzí 30-60 sekúnd
* porota bodovo ohodnotí každého súťažiaceho na základe jedného tanečného vstupu
* každý porotca udeľuje od 0 do 100 bodov, takže tanečník môže získať maximálne 300 bodov za kvalifikačný tanečný vstup.

Hodnotenie

* porota hodnotí výkon tanečníka na základe komplexných kritérií vo forme muzikality, fundamentalných prvkov toprocku, go downs, footworku, freezov a power moves, náročnosti tanečných prvkov, osobnosti tanečníka, originalite a kreativite, dynamike, kompletnému predvedeniu, a prepojeniu jednotlivých prvkov,
* na základe bodov sa určí poradie kvalifikácie a vytvorí sa pavúk- top 16, top 8, alebo top 4 podľa rozsahu tanečnej súťaže

Národný rebríček

* rebríček je platný pre kategórie: 1vs1 B-BOYS (dospelí muži od 16 rokov a viac), 1vs1 B-GIRLS (dospelé ženy od 16 rokov a viac), 1vs1 JUNIORI (zmiešaná kategória od 12 do 15 rokov), 1vs1 DETI (zmiešaná kategória do 11 rokov)

* presné umiestnenie závisí od konečného umiestnenia protivníka s ktorým tanečník prehrá (napr. v semifinále – porazený s celkovým víťazom skončí tretí, v štvrťfinále – porazený s druhým najlepším
skončí šiesty, atď…)

* najlepšia 16ka po základnej časti (po 3 podujatiach) postúpi na oficiálne majstrovstvá Slovenska. Podmienkou na postup je účasť minimálne na 2 podujatiach základnej časti

* umiestnenie na majstrovstvách Slovenska určí finálne umiestnenie v rebríčku pre daný rok

* všetci súťažiaci musia byť členmi SZTŠ registrovanými priamo cez ich tanečné kluby alebo cez klub Breaking Slovakia

Breaking Slovakia Tour bodovanie

Partneri